Era – wooden jewelry

17e eeuw.
Houten voorwerpen kwamen tot ver na de middeleeuwen algemeen voor. Hout was langdurig de belangrijkste grondstof voor de bouw van verschillende constructies.  De kans op het vinden van niet verkoold archeologisch hout bestaat alleen in laaggelegen natte gebieden onder de grondwaterspiegel. De bewaarkans van hout is het grootst wanneer het ofwel droog ofwel in een zuurstofarm nat milieu wordt bewaard.  De meest algemeen voorkomende houten voorwerpen uit de archeologische ondergrond van Eindhoven en omgeving zijn karrenwielen, of eigenlijk meestal alleen de velgen daarvan. Ze zijn allen gebruikt als fundering voor waterputten die zijn opgebouwd van op de velg gestapelde plaggen.  Het vondstkaartje geeft aan waar het hout gevonden is aan de hand van een opgravingscode. Dit kaartje wordt altijd toegevoegd aan een opgraving zodat uiteindelijk aan de hand van de grondtekeningen zichtbaar is waar het vandaan komt.

2016
Omdat de kans op het vinden van niet verkoold archeologisch materiaal erg klein is, vraagt dit materiaal om een product waarin deze waarde zichtbaar wordt. Door de combinatie van de twee verschillende kleuren eiken is het goed te zien dat de tijd invloed heeft gehad op het materiaal. De donkere kleur is ontstaan door het langdurig bewaren van het hout in een zuurstofarm nat milieu. De lichte kleur is de kleur die we van eikenhout kennen. Samen vormt dit een verrassend contrast tussen heden en verleden. De gelaagdheid van de twee kleuren refereert aan de verschillende grondlagen die zichtbaar worden tijdens een opgraving.  era – Wooden Jewelry vormt een stijlvolle unieke herinnering aan het hout uit de middeleeuwen.

Kijk in de webshop voor prijzen.