Wheels Reinvented

Uitverkocht
€ 495,00

Wheels reinvented

 

17e eeuw 

Houten voorwerpen kwamen tot ver na de middeleeuwen algemeen voor. Hout was langdurig de belangrijkste grondstof voor de bouw van huizen, bruggen en allerlei andere constructies. De bewaarkans van hout is het grootst wanneer het ofwel droog ofwel in een zuurstofarm nat milieu wordt bewaard. De kans op het vinden van niet verkoold archeologisch hout bestaat alleen in laaggelegen natte gebieden onder de grondwaterspiegel zoals in grachten en waterputten.  De meest algemeen voorkomende houten voorwerpen uit de archeologische ondergrond van Eindhoven en omgeving zijn wielen, of eigenlijk meestal alleen de velgen daarvan. Ze zijn alle gebruikt als fundering voor waterputten die zijn opgebouwd van op de velg gestapelde plaggen. Alle in Eindhoven en omgeving gevonden wielen hebben meestal 6 velgdelen, die samen de cirkel van het wiel vormen, met telkens 12 spaken. De diameter van de opgegraven wielen varieert meestal van 130 tot 150 cm.

 

2015

Het krukje staat symbool voor de meerdere levens die deze houten delen hebben gehad. Het leven als karrenwiel in de 17e eeuw is terug te zien in de vorm van de velgdelen. Daarnaast komen de 12 spaken terug als poten. Deze zijn bevestigd in de originele gaten. Hierdoor kun je goed zien dat er in de 17e eeuw nog geen maatsysteem was. De gelaagdheid van het krukje staat symbool voor de in laagjes opgestapelde plaggen, die samen de put vormden. De krukjes EHV-MH-01-76.4 (Meerhoven) en EHV-SP-01-1.138 (Strijp) hebben hun naam te danken aan de locatie waar de delen opgegraven zijn.